System SKARBNET4

13 kwietnia 2015 r. został wdrożony do eksploatacji system SKARBNET4. Jest to system zapewniający obsługę następujących funkcji biznesowych:

 1. Przeprowadzanie przetargów skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,
 2. Przeprowadzanie przez NBP operacji otwartego rynku (sprzedaż bonów pieniężnych NBP, przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, zawieranie transakcji repo i outright),
 3. Obsługa przez NBP kredytów: lombardowego, technicznego i w ciągu dnia w euro,
 4. Prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywanie operacji na tych papierach na rynku wtórnym.

Zasady funkcjonowania systemu regulują następujące uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

 1. Nr 7/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 3),
 2. Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 4),
 3. Nr 9/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 5).

 • Obwieszczenie Prezesa NBP z dnia 24 lipca 2017 r. (PDF)
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz.U. z 2017 r. poz. 18)
 • Resolution 7/2015 of the Management Board of Narodowy Bank Polski of 12 March 2015 (PDF)
  concerning the introduction of the "Regulations on operating accounts and deposit accounts for Treasury bills and NBP bills by Narodowy Bank Polski in the SKARBNET4 system and performing securities transactions in this system"

» LOGOWANIE DO SYSTEMU

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-01-17
1 EUR4,1739
1 USD3,4109
1 CHF3,5398
1 GBP4,7051
100 JPY3,0801

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję