Edukacja

Akademia Dostępne Finanse

Akademia Dostępne Finanse jest inicjatywą Narodowego Banku Polskiego, której celem jest zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.

Niski poziom ubankowienia, wykorzystywania kart płatniczych oraz korzystania z bankowości elektronicznej dotyczy wszystkich regionów Polski, ale szczególnie dotyka mieszkańców małych miast i wsi. Dlatego niezależnie od działań podejmowanych przez władze rządowe i samorządowe, Narodowy Bank Polski podejmuje szereg działań, a wśród nich m.in. projekt Akademia Dostępne Finanse.

Akademia jest projektem realizowanym w 16 oddziałach okręgowych NBP we współpracy z Departamentem Systemu Płatniczego oraz Departamentem Komunikacji i Promocji i Departamentem Edukacji i Wydawnictw NBP. Zadaniem oddziałów NBP jest dotarcie i nawiązanie współpracy z Ambasadorami obrotu bezgotówkowego – osobami będącymi liderami w społecznościach lokalnych, którzy swoją wiedzą, autorytetem i zaangażowaniem będą w bezpośredni sposób promować idee projektu i wiedzę nt. obrotu bezgotówkowego w środowiskach w regionie.

Uroczysta Gala ADF

Pierwszy etap projektu realizowany był w latach 2012 – 2016. W tym okresie zorganizowano spotkania inauguracyjne we wszystkich oddziałach okręgowych NBP z udziałem Ambasadorów, które rozpoczynały działania promujące obrót bezgotówkowy w poszczególnych województwach. Etap ten podsumowano na uroczystej gali ADF w dniu 17 maja 2016 roku.

Galeria zdjęć

Zobacz galerię zdjęć ze spotkań Akademii Dostępne Finanse

Kalendarz spotkań Akademii Dostępne Finanse w Oddziałach Okręgowych NBP

Spotkania w roku 2016

 • 14 marca, Radom

Spotkania w roku 2015

 • 23 listopada, Bydgoszcz
 • 14 września, Łódź
 • 1 czerwca, Gdańsk
 • 23 marca, Katowice

Spotkania w roku 2014

 • 24 listopada, Zielona Góra
 • 22 września, Rzeszów
 • 16 czerwca, Olsztyn
 • 17 marca, Kraków

Spotkania w roku 2013

 • 25 listopada, Kielce
 • 9 września, Wrocław
 • 17 czerwca, Białystok
 • 25 marca, Lublin

Spotkania w roku 2012

 • 26 listopada, Opole
 • 17 września, Poznań
 • 21 maja, Szczecin – inauguracja projektu

Pliki do pobrania – materiały edukacyjne


Podsumowanie dotychczasowych wyników realizacji projektu Akademia Dostępne Finanse

Raport przedstawia najważniejsze fakty związane z projektem Akademia Dostępne Finanse (ADF), które miały miejsce od momentu jego inauguracji w dniu 21 maja 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku.

W materiale przedstawiono główne założenia do projektu ADF, podsumowano dotychczasową jego realizację oraz zaprezentowano plany na przyszłość związane z ADF.

Dwuletnie doświadczenia w realizacji tego projektu, który osiągnął już „półmetek” wskazują, że forma działań edukacyjno-promocyjnych, pokazująca korzyści płynące z faktu posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z tego rachunku, jak i nowoczesnych instrumentów płatniczych, to właściwy kierunek na rzecz wzrostu stopnia ubankowienia polskiego społeczeństwa. Dotychczasowe działania w ramach ADF wykazują duże zainteresowanie tym projektem i jego pozytywy odbiór przez beneficjentów.

Unikalność ADF prawnie chroniona

Akademia Dostępne Finanse – projekt edukacyjno-promocyjny Narodowego Banku Polskiego - decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej została objęta ochroną prawną.

Narodowy Bank Polski uzyskał prawo ochronne (NR 301481) na znak towarowy Akademia Dostępne Finanse (ADF), która rozpoczęła działalność w 2012 roku z inicjatywy Departamentu Systemu Płatniczego NBP we współpracy z Departamentem Komunikacji i Promocji oraz Departamentem Edukacji i Wydawnictw, a także przy udziale Związku Banków Polskich i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. ADF realizowana jest na terenie całej Polski i jest w głównej mierze nakierowana na edukację społeczeństwa w zakresie korzystania z nowoczesnych usług finansowych, przede wszystkim z obrotu bezgotówkowego.

Zadaniem ADF jest w prosty, komunikatywny sposób przekazać społeczeństwu wiedzę o możliwościach i korzyściach, jakie daje nam rachunek płatniczy, karta płatnicza i inne nowoczesne instrumenty płatnicze. Dużo miejsca w tym przekazie zajmuje wiedza o bezpieczeństwie korzystania z obrotu bezgotówkowego. Działania ADF realizowane są lokalnie poprzez Ambasadorów obrotu bezgotówkowego, czyli wolontariuszy wywodzących się spośród osób obdarzonych charyzmą i uznaniem lokalnych środowisk, oraz wspierane przez pracowników Oddziałów Okręgowych NBP. Dotychczasowe działania ADF obejmują grupę seniorów.

Kontakt

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję