Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 05-11-2018

Analiza: W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy oraz kredyt dla przedsiębiorstw nieznaczne wzrósł, a na kredyt konsumpcyjny się nie zmienił.

W dniu 5 listopada 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na IV kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku października 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla MSP. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej: wydłużyły maksymalny okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Pojedyncze banki odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu zgłaszanego przez MSP na kredyt długoterminowy.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2018 r. zostały istotnie zaostrzone, a warunki polityki kredytowej złagodzone. Banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu. Do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie przewidywania banków dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Na IV kwartał 2018 r. banki deklarują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują istotnego spadku popytu.

W III kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria oraz warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. W IV kwartał 2018 r. większość banków nie oczekuje zmian popytu, a pojedyncze banki planują złagodzenie polityki kredytowej.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję