Badania i konferencje

Organizacja konferencji i seminariów ma na celu zwiększenie znaczenia Narodowego Banku Polskiego w międzynarodowej debacie ekonomicznej, rozszerzenie współpracy z innymi bankami centralnymi, jak również zacieśnianie współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami międzynarodowymi. NBP aktywnie wypełnia rolę inspiratora debaty publicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych środków i metod przekazu, m.in. właśnie poprzez działalność seminaryjno-konferencyjną. Konferencje i seminaria NBP służą podniesieniu poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i uczestników rynków finansowych, szerzeniu i pogłębianiu wiedzy na temat roli i misji banku centralnego w życiu gospodarczym, polityki monetarnej, stabilności finansowej i szeregu innych zagadnień ekonomicznych, pozostających w kompetencjach banku centralnego.

Kompleksową organizacją międzynarodowych konferencji w Narodowym Banku Polskim zajmuje się
Wydział Konferencji Międzynarodowych, który jest częścią Departamentu Zagranicznego.

Kontakt

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję