Banknoty i monety

Banknot obiegowy o nominale 200 zł

200 złotych
Awers banknotu obiegowego o nominale 200 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 200 zl


Wymiary: 144 × 72 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

 • znak wodny: portret króla Zygmunta I Starego

 • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „200 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

 • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” na wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „200” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

 • mikrodruk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

 • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „200 ZŁ” w lewym górnym rogu – w kolorze seledynowym; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu oraz fragmenty giloszowego tła w prawej i środkowej części banknotu – w kolorze żółtym; pionowa numeracja w prawej części bankonotu – w kolorze pomarańczowym

 • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: wstęga giloszowa w górnej części, rysunek korony w owalu, fragmenty kompozycji linii giloszowych układających się w liczby „200”, fragment dolnej wyodrębnionej płaszczyzny oraz część inicjału „NBP” – w kolorze żółtym

 • hologram: na stronie przedniej w kształcie renesansowego kartusza, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: duży napis „NBP 200” okolony wieńcem oraz powtarzające się małe napisy „NBP 200” – z lewej strony portretu

 • uzupełniające się pod światło (recto–verso): rysunek korony w owalu oraz niezadrukowane pola z lewej strony portretu u góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym – na brzegach banknotu

 • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „200”

 • farba metalizowana: na stronie przedniej kolor jasnobrązowy i zółty na wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu

 • farba zmienna optycznie: na stronie przedniej – rysunek małego wieńca z prawej strony portretu poniżej rysunku korony, zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na szaro–zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie rosnącym – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym.

Kolory zasadnicze:

 • strona przednia – brązowy w kilku odcieniach, jasnożółty, oliwkowy
 • strona odwrotna – brązowy w kilku odcieniach i oliwkowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Zygmunta I Starego otoczony z lewej strony fragmentem wieńca przewiązanego wstęgą; z prawej strony portretu napis: „ZYGMUNT I STARY”. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej hologram, pod hologramem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, niżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „200”, pod nią linia, pod linią napis „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie trójkąta o wypukłych brzegach.

Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „200”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, poniżej rysunek małego wieńca. W tle rysunku korony oraz małego wieńca fragment dużego wieńca. Dolna płaszczyzna obramowana jest u góry i u dołu białym ornamentem. Liczba „200” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione są białym ornamentem.

Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnożółtym, beżowym, jasnobrązowym, oliwkowym, jasnoróżowym i jasnoszarym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Na dole prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „200”, z prawej napis: „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. Nad napisem klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”

Z lewej strony wizerunku orła rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, w tle wizerunku orła – wizerunek dziedzińca wawelskiego, powyżej wstęga giloszowa. Z lewej i prawej strony wizerunku dziedzińca oraz w tle górnej części wizerunku orła kompozycja linii giloszowych układająca się w liczby „200”. W prawym górnym rogu liczba „200” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu inicjały „NBP”.

Pole znaku wodnego oraz marginesy zadrukowane są kompozycją linii giloszowych.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję