Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 1,00 2020-03-18
Stopa lombardowa 1,50 2020-03-18
Stopa depozytowa 0,50 2020-03-18
Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-18
Stopa dyskonta weksli 1,10 2020-03-18

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 2) 3,50 2010-12-31
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 3) 0,50 2018-01-01

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) stopa rezerwy obowiązkowej na poziomie 0,50 obowiązuje od 2020-04-30
 3) oprocentowanie 1,00 obowiązuje od 2020-04-30


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego

Stopy procentowe

Referencyjna 1,00
Lombardowa 1,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,05
Dyskonto weksli 1,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-03-30
1 EUR4,5395
1 USD4,0933
1 CHF4,2840
1 GBP5,0698
100 JPY3,8029

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję