Edukacja: Konkursy

Nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

22 listopada 2018 r. zakończyła się XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele świata akademickiego, nagrody za najlepszą pracę magisterską zostały przyznane:

  • pierwsza nagroda absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze bankowym w Polsce w świetle regulacji Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego.
  • druga nagroda absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Kierunki wpływu przewalutowania portfela mieszkaniowych kredytów walutowych na sytuację banków w Polsce.
  • wyróżnienie absolwentce Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. Behawioralne skłonności inwestorów giełdowych w zachowaniach inwestycyjnych.
  • wyróżnienie absolwentce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Analiza efektywności strategii zabezpieczenia portfela akcji.
  • wyróżnienie absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Wpływ sentymentu rynkowego na ceny aktywów. Implikacja poziomu awersji do ryzyka z notowań opcji na przykładzie polskiego rynku walutowego.

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję