Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 23-01-2020

Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Operacji Centralnych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w zakresie zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 • kwalifikacja operacji i zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • uzgadnianie kont księgowych i weryfikacja sald,
 • weryfikacja danych dotyczących zawartych transakcji,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie VAT w tym plików JPK,
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość lub finanse,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w komórkach rachunkowości,
 • wiedza z zakresu rachunkowości,
 • wiedza z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania przepisów VAT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych,
 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i terminowość,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • gotowość do stałego poszerzania wiedzy.

Mile widziane znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 21 lutego 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję