Komunikaty

Informacja o stawce prowizji za przekazanie do banku krajowego środków w walucie obcej z tytułu otrzymanych poleceń wypłaty

NBP uprzejmie informuje, że zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski – wprowadzonych uchwałą nr 29/2014 Zarządu NBP z dnia 5 czerwca 2014 r., z późn. zm. – za przekazanie do innego banku krajowego środków w walucie obcej, w związku z otrzymanym poleceniem wypłaty, NBP pobiera prowizję w wysokości 0,75 % kwoty polecenia wypłaty, nie mniej jednak niż 25 zł i nie więcej niż 200 zł. Wyżej wymieniona zmiana w Taryfie obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.*)

*) - Rozdział 3 część B lp. 8 załącznika do uchwały nr 29/2014 Zarządu NBP z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski, z późn. zm.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-02-23
1 EUR4,1738
1 USD3,3911
1 CHF3,6302
1 GBP4,7365
100 JPY3,1721

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję