O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Badań Ekonomicznych

Dyrektor: Marcin Kolasa

Głównym zadaniem Departamentu Badań Ekonomicznych jest prowadzenie prac badawczych mających na celu realizację zadań NBP.

Do zadań szczegółowych należy:

  • Prowadzenie badań ekonomicznych z zakresu mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz innych badań zgodnie z priorytetami badawczymi NBP.
  • Prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej.
  • Opracowywanie nowych narzędzi analitycznych wspierających realizację zadań NBP w zakresie polityki pieniężnej i wzrostu gospodarczego.
  • Upowszechnianie wyników prowadzonych w Departamencie badań, w tym redagowanie, we współpracy z Departamentem Edukacji i Wydawnictw, serii wydawniczej „Materiały i studia”/”NBP Working Paper”.
  • Obsługa konkursów na projekty badawcze przeznaczone do realizacji przez pracowników NBP lub osoby fizyczne niebędące pracownikami NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-15
1 EUR4,2802
1 USD3,6922
1 CHF3,7056
1 GBP4,8998
100 JPY3,3410

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję