O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Kadr

Dyrektor: Waleria Mermer-Kowalska

Departament Kadr wykonuje zadania związane z problematyką kadrową, płacową, zatrudnieniową, szkoleniową i socjalną NBP, realizując politykę w tym zakresie i nadzorując jej stosowanie w komórkach organizacyjnych Centrali NBP oraz w jednostkach organizacyjnych NBP.

Działalność departamentu koncentruje się na czterech obszarach zagadnień:

  1. sprawy związane z zagadnieniami kadrowymi – od procesu rekrutacji i doboru kadr poczynając, poprzez prowadzenie spraw osobowych pracowników, wynikających ze stosunku pracy, ich nagradzania, wyróżniania, oceniania, stosowania kar za naruszenie obowiązków pracowniczych, na załatwianiu spraw związanych z ustaniem zatrudnienia w NBP kończąc. W obszarze tym znajdują się także zadania związane z analizą i oceną sytuacji kadrowej NBP oraz działania w zakresie dostosowania potencjału kwalifikacyjnego pracowników NBP do przewidywanych zadań Banku.

  2. zagadnienia wynikające z realizacji polityki płacowej i zatrudnieniowej – związane z tworzeniem zasad i przepisów dotyczących wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników. Obejmuje ona także sprawy planowania zatrudnienia i funduszu wynagrodzenia dla NBP, prowadzenie analiz poziomu wynagrodzenia i struktury zatrudnienia w relacji do zadań Banku.

  3. działalność szkoleniowa realizowana przez NBP – koncentruje się na analizie, ocenie i określaniu potrzeb szkoleniowych krajowych i zagranicznych, współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali NBP w zakresie programowania, planowania i organizacji szkoleń. Departament prowadzi wszechstronną współpracę ze szkołami wyższymi i innymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz z bankami centralnymi i instytucjami szkolącymi za granicą, a także ze szkołami i ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla sektora bankowego.

  4. działalność socjalna w NBP – w szczególności projektowanie kierunków polityki socjalnej, prowadzenie wspólnej działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych w Centrali i Zakładzie Usług Gospodarczych, koordynowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz prowadzenie przychodni lekarskiej NBP w Warszawie.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-03-22
1 EUR4,2261
1 USD3,4264
1 CHF3,6133
1 GBP4,8445
100 JPY3,2434

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję