O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Oddziałów Okręgowych (DOO)

Dyrektor: Agnieszka Grzęda

Departament Oddziałów Okręgowych realizuje zadania z zakresu analizy działalności Oddziałów Okręgowych oraz standaryzacji zadań realizowanych w Oddziałach Okręgowych ściśle współpracując z jednostkami organizacyjnymi Centrali NBP oraz Oddziałami Okręgowymi.

Departament strukturalnie składa się z Zespołu Analiz oraz Wydziału Współpracy i Standaryzacji.

Zespół Analiz realizuje zadania z zakresu analizy działalności Oddziałów Okręgowych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali NBP, w tym w szczególności:

  • analizy efektywności funkcjonowania oraz skali wykonywanych zadań przez Oddziały Okręgowe,
  • analizy jakości obsługi klienta oraz efektywności prowadzonych w Oddziałach Okręgowych procesów operacyjnych,
  • analizy obsługi jednostek budżetowych,
  • analizy mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,

Wydział Współpracy i Standaryzacji realizuje zadania z zakresu organizacji pracy i standaryzacji zadań realizowanych w Oddziałach Okręgowych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali NBP, w tym w szczególności w obszarze:

  • analityczno – statystycznym we współpracy z Departamentem Statystyki, Instytutem Ekonomicznym oraz Departamentem Stabilności Finansowej,
  • administracji i bezpieczeństwa we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa oraz z Departamentem Administracji,
  • edukacji, komunikacji i promocji we współpracy z Departamentem Edukacji i Wydawnictw oraz z Departamentem Komunikacji i Promocji,
  • zasobów ludzkich we współpracy z Departamentem Kadr,
  • zmian organizacyjnych w Oddziałach Okręgowych we współpracy z Gabinetem Prezesa.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-20
1 EUR4,3171
1 USD3,7352
1 CHF3,7470
1 GBP4,9159
100 JPY3,3921

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję