O NBP

Oddziały okręgowe NBP

W strukturach Narodowego Banku Polski funkcjonuje 16 Oddziałów Okręgowych zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim, przy czym 4 z nich pełnią dodatkowo rolę ośrodków zasilających pozostałe Oddziały Okręgowe w wartości pieniężne. Są to Oddziały Okręgowe w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz Rzeszowie.

Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lublin Warszawa Łodz Poznań Szczecin Białystok Olsztyn Gdańsk Bydgoszcz Opole Kielce Zielona Góra

Oddziały Okręgowe NBP realizują zadania w następujących obszarach:

 • operacyjno-rachunkowym,
 • kasowo-skarbcowym,
 • statystyczno-dewizowym,
 • organizacyjno-administracyjnym,
 • bezpieczeństwa.

Do głównych zadań Oddziałów Okręgowych należy:

 • dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne;
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych;
 • prowadzenie sprzedaży monet kolekcjonerskich;
 • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych;
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej;
 • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;
 • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
 • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego.

W województwie mazowieckim Oddział Okręgowy w Warszawie wykonuje ponadto obsługę papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP, prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje rachunki składkowe Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Oddziały Okręgowe NBP prowadzą obsługę kasową klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Okienka kasowe „Kolekcjonera” w Oddziale Okręgowym w Warszawie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Zgodnie z § 14 uchwały nr 9/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta, informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały NBP weksli do dyskonta.

Miejsca i godziny przyjmowania weksli do dyskonta przez oddziały NBP

Lp. Oddział Miejsce Godziny Uwagi
1. Białystok Siedziba Oddziału 8:00-13:00
2. Bydgoszcz Siedziba Oddziału 8:00-13:00
3. Gdańsk Siedziba Oddziału 8:00-13:00
4. Katowice Siedziba Oddziału 8:00-10:30
5. Kielce Siedziba Oddziału 8:00-13:00
6. Kraków Siedziba Oddziału 8:00-9:30
7. Lublin Siedziba Oddziału 8:00-13:00
8. Łódź Siedziba Oddziału 8:00-11:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu
9. Olsztyn Siedziba Oddziału 8:00-13:00
10. Opole Siedziba Oddziału 8:00-13:00
11. Poznań Siedziba Oddziału 8:00-12:00
12. Rzeszów Siedziba Oddziału 8:00-10:30
13. Szczecin Siedziba Oddziału 8:00-13:00
14. Warszawa Siedziba Oddziału 8:00-11:00
15. Wrocław Siedziba Oddziału 8:00-14:00
16. Zielona Góra Siedziba Oddziału 9:00-12:00

Lista oddziałów okręgowych NBP

Województwo podlaskie
Oddział Okręgowy w Białymstoku ul. Piękna 1, P.O. Box 2
15-282 Białystok
+48 22 108 58 01
+48 22 108 58 03
sekretariat.bialystok@nbp.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 8,
85-067 Bydgoszcz
+48 22 180 22 72
+48 22 180 23 09
sekretariat.bydgoszcz@nbp.pl
Województwo pomorskie
Oddział Okręgowy w Gdańsku ul. Okopowa 1, P.O. Box 439
80-958 Gdańsk
+48 22 185 85 25
+48 22 185 85 09
sekretariat.gdansk@nbp.pl
Województwo śląskie
Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Bankowa 1, P.O. Box 143
40-007 Katowice
+48 22 183 21 00
+48 22 183 21 60
sekretariat.katowice@nbp.pl
Województwo świętokrzyskie
Oddział Okręgowy w Kielcach ul. Warszawska 46,
25-312 Kielce
+48 22 184 11 27
+48 22 184 11 01
sekretariat.kielce@nbp.pl
Województwo małopolskie
Oddział Okręgowy w Krakowie ul. Basztowa 20
30-960 Kraków
+48 22 181 21 68
+48 22 181 23 06
sekretariat.krakow@nbp.pl
Województwo lubelskie
Oddział Okręgowy w Lublinie ul. F. Chopina 6
20-026 Lublin
+48 22 108 16 02
+48 22 108 15 01
sekretariat.lublin@nbp.pl
Województwo łódzkie
Oddział Okręgowy w Łodzi al. T. Kościuszki 14, P.O. Box 142
90-950 Łódź
+48 22 184 27 04
+48 22 184 27 07
sekretariat.lodz@nbp.pl
Województwo warmińsko-mazurskie
Oddział Okręgowy w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 11/17, P.O. Box 442
10-575 Olsztyn
+48 22 108 95 00
+48 22 108 95 06
sekretariat.olsztyn@nbp.pl
Województwo opolskie
Oddział Okręgowy w Opolu ul. Damrota 2b,
45-064 Opole
+48 22 187 74 00
+48 22 187 75 59
sekretariat.opole@nbp.pl
Województwo wielkopolskie
Oddział Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 12, P.O. Box 510
60-967 Poznań
+48 22 186 12 62
+48 22 186 15 00
sekretariat.poznan@nbp.pl
Województwo podkarpackie
Oddział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3 Maja 12, P.O. Box 6
35-959 Rzeszów
+48 22 181 72 33
+48 22 181 71 01
sekretariat.rzeszow@nbp.pl
Województwo zachodniopomorskie
Oddział Okręgowy w Szczecinie ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1, P.O. Box 666
70-506 Szczecin
+48 22 189 15 24
+48 22 189 19 11
sekretariat.szczecin@nbp.pl
Województwo mazowieckie
Oddział Okręgowy w Warszawie pl. Powstańców Warszawy 4, P.O. Box 1017
00-950 Warszawa
+48 22 185 10 03, +48 22 185 10 16
+48 22 185 25 28, +48 22 185 27 89
sekretariat.warszawa@nbp.pl
Województwo dolnośląskie
Oddział Okręgowy we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, P.O. Box 1470
50-059 Wrocław
+48 22 187 13 04
+48 22 187 13 18
sekretariat.wroclaw@nbp.pl
Województwo lubuskie
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 25, P.O. Box 154
65-950 Zielona Góra
+48 22 186 85 02, +48 22 186 85 00
+48 22 186 85 17
sekretariat.zielona_gora@nbp.pl

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję