Publikacje

Integracja Europejska

Publikacje EBC - Biuletyn miesięczny EBC (archiwum)


Pliki do pobrania:
*** 2013 ****** 2012 ***


*/ Od września 2012 r. Narodowy Bank Polski zaprzestaje tłumaczenia na j. polski kwartalnych wersji Biuletynu Miesięcznego EBC i rozpoczyna publikację – jak inne banki centralne spoza strefy euro – streszczeń Biuletynu Miesięcznego EBC. Streszczenia Biuletynu Miesięcznego EBC zawierające: Artykuł wstępny, Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro oraz streszczenia poszczególnych rozdziałów będą się ukazywały w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. W pozostałe miesiące roku publikowany będzie, jak dotychczas, Artykuł wstępny.


*** 2011 ***


*** 2010 ***


*** 2009 ***


*** 2008 ***


*** 2007 ***


*** 2006 ***


*** 2005 ***


*** 2004 ***
Wersja oryginalna Biuletynu EBC dostępna jest na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego . Pełna wersja polska ukazywać się będzie kwartalnie (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), natomiast co miesiąc po polsku publikowany jest Artykuł wstępny Biuletynu.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję