Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Październik Listopad Grudzień Styczeń
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 10/2017 23/10/17
(09.17)
23/11/17
(10.17)
22/12/17
(11.17)
23/01/18
(12.17)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 10/2017 06/10/17
(09.17)
07/11/17
(10.17)
07/12/17
(11.17)
05/01/18
(12.17)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 10/2017 16/10/17
(08.17)
13/11/17
(09.17)
14/12/17
(10.17)
15/01/18
(11.17)
Bilans płatniczy - kwartalny 10/2017 - - 29/12/17
(09.17)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 10/2017 06/10/17
(09.17)
07/11/17
(10.17)
07/12/17
(11.17)
05/01/18
(12.17)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 10/2017 20/10/17
(09.17)
21/11/17
(10.17)
21/12/17
(11.17)
19/01/18
(12.17)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 10/2017 - - 29/12/17
(09.17)
-
Zadłużenie zagraniczne 10/2017 - - 29/12/17
(09.17)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-12-11
1 EUR4,2038
1 USD3,5633
1 CHF3,5965
1 GBP4,7646
100 JPY3,1431

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję