Statystyka monetarna i finansowa

Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji

Zestawienie to zawiera dane o wielkości pieniądza rezerwowego banku centralnego oraz czynników jego kreacji (aktywa zagraniczne netto, kredyt refinansowy, operacje otwartego rynku netto, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, saldo pozostałych pozycji netto) w układzie miesięcznym, za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Począwszy od danych na koniec listopada 2008 r. NBP wprowadza zmianę w metodyce wyliczania pieniądza rezerwowego banku centralnego. Zmiana polega na włączeniu do definicji pieniądza rezerwowego depozytów na koniec dnia, złożonych przez banki w NBP, które wykazywane będą w pozycji "Rachunki bieżące banków", stanowiącej jeden z komponentów bazy monetarnej.

Począwszy od danych na koniec października 2017 r. Narodowy Bank Polski będzie publikował informacje o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji w jednym pliku o nazwie ”Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji (dane miesięczne)”. Zakres informacji w pliku został dostosowany do obecnie wykorzystywanych instrumentów polityki pieniężnej.
Dane o oficjalnych aktywach rezerwowych prezentowane są na stronie internetowej NBP w zakładce o nazwie „Statystyka bilansu płatniczego”.Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-02-23
1 EUR4,1738
1 USD3,3911
1 CHF3,6302
1 GBP4,7365
100 JPY3,1721

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję