System płatniczy

Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Opłaty interchange w Polsce przed 2014 r. należały do najwyższych w krajach Unii Europejskiej. Wysoka prowizja płacona przez punkty handlowo-usługowe była uważana za jedną z głównych barier rozwoju sieci akceptacji kart w Polsce i, co za tym idzie, rozwoju obrotu bezgotówkowego.

W lipcu 2014 r. nastąpiło regulacyjne obniżenie opłaty interchange fee w Polsce. Niniejszy raport przedstawia wstępną analizę skutków obniżenia tej opłaty. Informacje zawarte w analizie opierają się na danych statystycznych gromadzonych cyklicznie przez NBP oraz danych zgromadzonych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu. W raporcie znajdują się również informacje dotyczące drugiej ustawowej obniżki stawki interchange, która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2015 r.

Materiał składa się z 5 następujących części:

  1. rozdział 1. przedstawia historię prac nad obniżeniem opłat interchange w Polsce w latach 2011-2015,
  2. rozdział 2. prezentuje porównanie stawek opłat interchange w krajach Unii Europejskiej w latach 2013-2015,
  3. rozdział 3. przedstawia analizę oczekiwanych oraz faktycznych skutków obniżenia interchange fee w lipcu 2014 r.,
  4. rozdział 4. skupia się na nieoczekiwanych konsekwencjach obniżenia opłaty interchange,
  5. rozdział 5. prezentuje podsumowanie raportu.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję