II edycja programu 2021/2022

28 kwietnia 2022 r. poznaliśmy laureatów II edycji programu Złote Szkoły NBP. 202 szkoły uzyskały tytuł „Złotej Szkoły NBP”, spośród nich 101 szkół powtórnie sięgnęło po tytuł. Po dwóch edycjach jest już w Polsce 385 szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP”. Przyznano 38 nagród za najlepiej zrealizowane zadania II edycji. Nagrodę Specjalną otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, a Nagrodę Prezesa NBP – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lista Złotych Szkół NBP II edycji

Laureaci nagród i wyróżnień II edycji


Temat przewodni II edycji: Bezpieczni w finansach osobistych

Opracowania merytoryczne dotyczące tematu „Bezpieczni w finansach osobistych”:

Bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi to nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać. Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności, jesteśmy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

Zadania do wykonania w II edycji

Każda Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która zgłosiła swoją szkołę do programu, ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

 1. Lekcja z ekonomią
  Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Może być przeprowadzona online w trakcie nauczania zdalnego. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, na lekcji chemii można dowiedzieć się, z czego zrobione są monety, a na geografii uczniowie mogą zapoznać się np. z czynnikami determinującymi rozwój społeczno-gospodarczy różnych państw. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.
 2. Szkolna debata
  Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym wybranym miejscu. Można ją również zorganizować przy użyciu dostępnych aplikacji internetowych do wideokonferencji. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.
 3. Warsztat uczniowski
  Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego praktyczne aspekty wiedzy z zakresu tematu przewodniego edycji. Warsztat może odbyć się np. na zasadach lekcji odwróconej, z użyciem pomocniczych materiałów przygotowanych przez drużynę takich jak prezentacje, filmy typu screencast, karty pracy czy teksty źródłowe itp. Warsztat może odbyć się w szkole lub w innym wybranym miejscu. Może być również przeprowadzony w formie online. Opiekunem merytorycznym uczniów przeprowadzających warsztat mogą być nauczyciele ze szkoły, z uczelni lub z innej placówki naukowej.

Termin zgłoszenia zadań

Relacje z wykonanych zadań należy wysłać do Narodowego Banku Polskiego do 23 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” edycji 2021/2022

Każda szkoła, która nadeśle w terminie relacje z wymaganych zadań II edycji, ma szansę na tytuł "Złotej Szkoły NBP". Zadania ocenia komisja NBP i przyznaje punkty za:

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymują szkoły, które otrzymały najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego. Lista Złotych Szkół NBP edycji 2021/2022 zostanie ogłoszona w kwietniu 2022 r. na www.nbp.pl/edukacja i na platformie Złotych Szkół NBP.

Nagrody do wygrania w II edycji

Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP zostaną nagrodzone szkoły, które najlepiej zrealizowały zadania. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce, a także zostaną przyznane wyróżnienia w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i dla szkół ponadpodstawowych w każdej kategorii zadań:

Nagrody dla dwóch najlepszych Złotych Szkół NBP II edycji

Nagrodę Specjalną otrzyma najlepsza Złota Szkoła NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim danej edycji programu.

Nagrodę Prezesa NBP otrzyma najlepsza Złota Szkoła NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu danej edycji.

Wysokość nagród w II edycji

W II edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i dla szkół ponadpodstawowych w wysokości:

I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 8000 zł
III miejsce – 6000 zł
Wyróżnienie – 4000 zł
Nagroda Specjalna – 15 000 zł
Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona w kwietniu 2022 r. na nbp.pl/zloteszkoly i na platformie programu zloteszkoly.nbp.pl

Podsumowując! Wszystko, co trzeba wiedzieć o II edycji programu Złote Szkoły NBP

 1. Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Nauczyciele wraz z uczniami tworzą jeden zespół reprezentujący szkołę – Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.
 3. W drużynie jest minimum 2 nauczycieli i od 5 uczniów do 10 uczniów.
 4. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który zgłasza zespół na internetowej platformie dostępnej pod linkiem: platforma Złotych Szkół NBP lub na stronie: zloteszkoly.nbp.pl.
 5. W II edycji programu do wykonania są trzy zadania: lekcja z ekonomią, szkolna debata, warsztat uczniowski. Wykonanie wszystkich trzech zadań jest obowiązkowe.
 6. Tematem trzech zadań II edycji jest bezpieczeństwo w finansach osobistych. Hasło II edycji programu to: Bezpieczni w finansach osobistych.
 7. Drużyna opracowuje, przeprowadza i przygotowuje relacje z zadań programu. Nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z zadań za pośrednictwem platformy programu w terminie do 23 marca 2022 r. (do godz. 23:59).
 8. Szkoły, których drużyny uzyskają najwyższą punktację za wykonane zadania, otrzymują tytuł "Złota Szkoła NBP" edycji 2021/2022 potwierdzony certyfikatem.
 9. Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP II edycji programu te, które zgodnie z rozstrzygnięciem NBP najlepiej zrealizowały zadania programu, otrzymują nagrody i wyróżnienia pieniężne. Za I miejsce – 10 000 zł, za II – 8000 zł, za III – 6000 zł a za wyróżnienie – 4000 zł. Nagrody są przyznawane w każdej kategorii zadań z podziałem na dwie pule dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 10. Dodatkowo najlepsze dwie spośród Złotych Szkół NBP edycji 2021/2022 otrzymują: Nagrodę Specjalną i Nagrodę Prezesa NBP – każda w wysokości 15 000 zł.
 11. Listy szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz szkół laureatów za najlepiej zrealizowane zadania II edycji programu zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r.

Platforma Złotych Szkół NBP - Nauczycielu! Dołącz swoją szkołę do programu. Powodzenia!

Zobacz listę laureatów i zdobywców tytułu „Złota Szkoła NBP” I edycji 2020/2021