System płatniczy

System SKARBNET4

13 kwietnia 2015 r. został wdrożony do eksploatacji system SKARBNET4. Jest to system zapewniający obsługę następujących funkcji biznesowych:

  1. Prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywanie operacji na tych papierach na rynku wtórnym.
  2. Przeprowadzanie przetargów skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  3. Przeprowadzanie przez NBP operacji otwartego rynku (sprzedaż bonów pieniężnych NBP, przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, zawieranie transakcji repo i outright),
  4. Obsługa przez NBP kredytów: lombardowego, technicznego i w ciągu dnia w euro.

Powyższe funkcje biznesowe regulują uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

  1. Nr 7/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 3),
  2. Nr 50/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4” (Dz. Urz. NBP poz. 23),
  3. Nr 9/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 5).» LOGOWANIE DO DOKUMENTACJI SYSTEMU

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję