Wydarzenia

Konferencja po majowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 11-05-2011

Ważnym czynnikiem szybszego niż spodziewali się niektórzy zacieśniania polityki pieniężnej jest wzrost cen dóbr także z sektorów innych niż żywność i energia.

Na posiedzeniu w dniach 10-11 maja 2011 roku Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Po tej decyzji stopa referencyjna wynosi 4,25 proc., lombardowa – 5,75 proc., depozytowa – 2,75 proc., a stopa redyskonta weksli – 4,50 proc. (wszystkie w skali rocznej).

W opublikowanej informacji RPP stwierdziła m.in.: „W ocenie Rady w kolejnych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie ze wzrostem cen surowców rolnych i ropy naftowej na rynkach światowych, który dotychczas nie był istotnie neutralizowany przez zmiany kursu złotego. W średnim okresie, kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wraz z dalszym wzrostem zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej, a w konsekwencji utrzymania się nasilonej presji inflacyjnej. Ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji rodzą także podwyższone oczekiwania inflacyjne wraz z silnym wzrostem cen surowców na świecie. Aby ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podnieść stopy procentowe NBP kontynuując cykl zacieśniania polityki pieniężnej.”

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes NBP, prof. Marek Belka mówił, że ważnym czynnikiem szybszego niż spodziewali się niektórzy zacieśniania polityki pieniężnej jest notowany ostatnio wzrost cen dóbr także z sektorów innych niż żywność i energia. Pytany o to, czy decyzja o podwyżce stóp jest powiązana z operacjami sprzedaży na rynku euro przez Ministerstwo Finansów (za pośrednictwem BGK), co sprzyja umacnianiu złotego, prezes NBP nie wykluczył, że decyzja RPP może mieć wpływ na umocnienie złotego. Ale przypomniał, że NBP realizuje strategię celu inflacyjnego, a nie celu kursowego.

Poproszony o skomentowanie konsekwentnie pojawiającego się w komunikatach RPP wezwania do zmniejszenia deficytu fiskalnego, profesor Belka ocenił, że realizacja tegorocznego budżetu państwa przebiega poprawnie, a przyjęty przez rząd projekt budżetu na rok 2012 jest ambitny.

Pojawiło się też pytanie o charakter przewidzianego na 12 maja spotkania prezesa NBP z Prezydentem RP. – W trakcie spotkania poinformuję Prezydenta RP o tym, co robimy, dlaczego to robimy i powiem, czego nie należy robić – odpowiedział prof. Marek Belka i wyjaśnił, że w okresie przedwyborczym prawdopodobnie będą się pojawiać rozmaite prośby do Prezydenta o poparcie inicjatyw w rodzaju wypłacenia dodatków do płac z tytułu wzrostu cen. To byłoby tak skuteczne jak gaszenie ognia benzyną – ocenił prezes NBP.

Zobacz pełny tekst „Informacji po posiedzeniu RPP w dniach 10-11 maja 2011”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję