Komunikaty

Komunikat w sprawie dostrajających operacji otwartego rynku

Data publikacji strony: 30-05-2011

Od grudnia 2010 r. Narodowy Bank Polski przeprowadza nieregularne dostrajające operacje otwartego rynku w trakcie okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Jak wskazano w komunikacie Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2011 r., służą one ograniczaniu wpływu zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na wysokość krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.

W czerwcowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej, rozpoczynającym się 31 maja 2011 r. i kończącym 29 czerwca 2011 r., Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzenie dodatkowej operacji dostrajającej w ostatnim dniu okresu, tj. 29 czerwca 2011 r. Celem przeprowadzenia operacji będzie zbilansowanie warunków płynnościowych w sektorze bankowym średnio w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. W zależności od charakteru niezbilansowania warunków płynnościowych w sektorze bankowym, tj. występowania nadwyżki bądź niedoboru środków, operacja dostrajająca będzie mieć charakter absorbujący bądź zasilający w płynność.

Operacja dostrajająca na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej będzie przeprowadzona w formie przetargu, na którym obowiązywać będzie stała stopa procentowa ustalona w pobliżu stopy referencyjnej NBP. W celu możliwie jak najbardziej precyzyjnego wpłynięcia przez bank centralny na bieżący poziom płynności w sektorze bankowym, jak również zoptymalizowania możliwości określenia przez banki własnej pozycji płynnościowej ostatniego dnia okresu utrzymywania rezerwy, operacja ta będzie przeprowadzona pod koniec dnia operacyjnego. Szczegóły techniczne dotyczące przetargu i rozliczenia zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie.

Przeprowadzenie operacji dostrajającej ostatniego dnia okresu ograniczy konieczność korzystania przez banki z operacji depozytowo-kredytowych w trakcie całego okresu utrzymywania rezerwy a zwłaszcza w jego ostatnich dniach. Powinno zatem wpływać na zbliżenie stawki POLONIA do poziomu stopy referencyjnej NBP w całym okresie rezerwowym.

Operacje tego rodzaju mogą być przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski w kolejnych okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej. W przypadku podjęcia decyzji o ich zastosowaniu, Narodowy Bank Polski każdorazowo wyda odpowiedni komunikat, najpóźniej pierwszego dnia danego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję