Wydarzenia

Obroty Polski z zagranicą

Data publikacji strony: 11-08-2011

Dane NBP: Z informacji o bilansie płatniczym w czerwcu wynika m.in., że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły w tym miesiącu 930 mln euro.

Comiesięczna informacja NBP o bilansie płatniczym Polski prezentuje obroty naszego kraju z zagranicą. Przedstawione 11 sierpnia br. wstępne dane bilansu płatniczego za czerwiec 2011 r. pokazują, że wartość polskiego eksportu (w przeliczeniu na euro) zwiększyła się w tym miesiącu – w porównaniu do stanu sprzed roku – o 11,3 proc., a wartość importu o 15 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło ponad 1 mld euro.

Również ujemne – na kwotę ponad 1,1 mld euro – było saldo dochodów. Chodzi tu przede wszystkim o dochody czerpane z inwestycji. Zagraniczni inwestorzy osiągają o wiele wyższe dochody z inwestycji w Polsce niż Polscy z inwestycji za granicą. Warto zauważyć, że w czerwcu zmniejszyły się zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce przy jednoczesnym wzroście polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 930 mln euro.

Dodatnie saldo usług (w czerwcu 452 mln euro) jest rezultatem m.in. aktywności na zagranicznych rynkach polskich firm transportowych. Również dodatnie jest saldo transferów z Unią Europejską. W czerwcu Polska otrzymała 704 mln euro, podczas gdy składka do unijnej kasy wyniosła 203 mln euro.

Wymienione pozycje to główne składowe salda rachunku bieżącego, które w czerwcu – zgodnie z oczekiwaniami analityków rynkowych – było ujemne na kwotę blisko 1,6 mld euro. Jest to wynik zbliżony do notowanego w czerwcu 2010 r. (1,3 mld euro).

Zobacz: Bilans płatniczy w czerwcu 2011

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję