Wydarzenia

Badanie polityki kredytowej banków

Data publikacji strony: 19-08-2011

Dane NBP: W II kwartale 2011 r. banki łagodziły politykę kredytową wobec przedsiębiorstw, ale wobec gospodarstw domowych nieznacznie zaostrzały kryteria kredytowe.

Co kwartał NBP publikuje opracowanie p.t. „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Najnowsza analiza, dotycząca II kwartału br. i zapowiedzi banków na III kw. dostępna jest na witrynie internetowej NBP od 19 sierpnia.

NBP pyta banki, czy i w jakim stopniu zmieniają kryteria udzielania kredytów (kryteria określają minimalne standardy zdolności kredytowej) jak i warunki, na jakich pożyczają pieniądze (w tym wysokość pobieranych marż). Tym razem bankowcy deklarowali, że w ostatnich miesiącach łagodzili politykę kredytową wobec firm – wprawdzie tylko nieznacznie łagodzili kryteria, za to bardzo często obniżali marże (potwierdził to najwyższy w historii badań odsetek banków). Bankowcy oceniają, że popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw rośnie, szczególnie jeśli chodzi o kredyt krótkoterminowy dla firm małych i średnich. Ten wzrost popytu – jak przewidują – utrzyma się i w III kw., zarazem utrzyma się tendencja do łagodzenia polityki kredytowej wobec firm.

Nieco inaczej jest w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych. Tu nastąpiło nieznaczne zaostrzenie kryteriów w zakresie kredytów zarówno konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych. Przy czym jeśli chodzi o te drugie, nastąpiła poprawa warunków w zakresie marż. Bankowcy oceniają, że w najbliższych miesiącach nadal będzie rósł popyt na obydwa rodzaje kredytów dla gospodarstw domowych, (silniej w segmencie konsumpcyjnych), a oni będą skłonni łagodzić swoją politykę, zwłaszcza w segmencie mieszkaniowych.

Zobacz pełne opracowanie: ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2011”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję