Wydarzenia

Rezerwy dewizowe nadal powyżej 74 mld euro

Data publikacji strony: 07-09-2011

W sierpniu rezerwy dewizowe Polski utrzymały się na wysokim poziomie. Wyraźnie zwiększył się zasób złota należącego do NBP.

Z opublikowanych przez NBP 7 września danych o rezerwach dewizowych na koniec sierpnia wynika, że w gestii polskiego banku centralnego znajdują się rezerwy o wartości 74 mld 77 mln EUR. W euro jest to wprawdzie nieco mniej niż przed miesiącem (wówczas było 74,7 mld EUR ), ale w przeliczeniu na USD rezerwy w stosunku do lipca wzrosły (do 107 mld dolarów), a w przeliczeniu na złote ten wzrost był jeszcze szybszy i stan rezerw wyrażony w naszej narodowej walucie osiągnął rekordowy, nigdy przedtem nie notowany poziom 307 mld PLN (w końcu lipca 299,8 mld PLN). Te zmiany wartości rezerw są przede wszystkim pochodną zmian kursów walut.

Przeważającą część rezerw NBP lokuje w bezpieczne papiery wartościowe, pewną część utrzymuje w złocie. Ostatnio zasób złota należący do NBP powiększył się wyraźnie, z 3,740 mld EUR w końcu lipca do 4,183 mld EUR w końcu sierpnia. Rezerwy w złocie stanowią teraz 5,6 proc. wartości rezerw ogółem.

Oficjalne aktywa rezerwowe – VIII '11
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – VIII '11


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję