Wydarzenia

Obroty finansowe Polski z zagranicą w sierpniu

Data publikacji strony: 13-10-2011

Z informacji o bilansie płatniczym w sierpniu wynika m.in., że w tym okresie dynamika eksportu była zdecydowanie wyższa niż importu.

W sierpniu eksport wyniósł 11,6 mld euro i był wyższy niż rok wcześniej o 17,1 proc., a w porównaniu do lipca b.r. o 6,7 proc. Nadal za to słabsza jest dynamika importu. W porównaniu ze stanem sprzed roku powiększył się on o 11,7 proc., a w stosunku do poprzedzającego miesiąca o 2,5 proc.

Między innymi dzięki temu ujemne saldo rachunku bieżącego było niższe niż rok wcześniej – wyniosło 1,7 mld euro wobec 2,0 mld euro w sierpniu 2010 r.

O ujemnym stanie salda rachunku bieżącego przesądza przede wszystkim ujemne saldo dochodów, zwłaszcza z inwestycji, które tym razem wyniosło 1,7 mld euro. Dodatnie salda, ale w mniejszej skali, notowaliśmy w handlu usługami i w transferach z Unią Europejską.

Napływ kapitału do Polski sprawił, że dodatnie saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosło w sierpniu 1 mld euro, a inwestycji portfelowych 2,5 mld euro.

Zobacz: Bilans płatniczy w sierpniu 2011

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję