Wydarzenia

Obroty finansowe Polski z zagranicą we wrześniu

Data publikacji strony: 15-11-2011 r.

Dane NBP: Wstępna informacja o bilansie płatniczym we wrześniu wskazuje m.in., że polski eksport nadal rósł szybciej niż import, a obroty w dziedzinie usług spadły.

We wrześniu eksport wyniósł blisko 12,2 mld euro i był wyższy niż rok wcześniej o 4,6 proc. – wynika z comiesięcznej, wstępnej informacji o bilansie płatniczym, opublikowanej przez NBP 15 listopada. Nadal nieco słabsza jest dynamika importu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku powiększył się on o 3,7 proc., do 12,6 mld euro. Tym samym ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 454 mln euro.

Najwyższe ujemne saldo , przekraczające 1,5 mld euro, zanotowano w dziedzinie dochodów, zwłaszcza jeśli chodzi o dochody z inwestycji. Natomiast dodatnie saldo zanotowano w dziedzinie transferów z UE i usług. Przy czym, w przypadku usług nastąpił spadek przychodów o 6,3 proc. w stosunku do września ubiegłego roku i spadek rozchodów o 9,7 proc.

W rezultacie ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło we wrześniu 2011 r. 1,9 mld euro. Przed rokiem było to niespełna minus 1,6 mld euro.

Nieco wyższe niż wartość ujemnego salda rachunku bieżącego było w omawianym okresie dodatnie saldo inwestycji zagranicznych – wyniosło ono blisko 2,0 mld euro i był to głównie napływ netto kapitału do Polski z tytułu inwestycji bezpośrednich.

Zobacz: Bilans płatniczy we wrześniu 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję