Wydarzenia

Więcej kredytów dla przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 14-12-2011

Dane NBP: W listopadzie wyraźnie zwiększyła się podaż pieniądza. Istotnie wzrosła zarówno wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach, jak i udzielonych im kredytów.

NBP opublikował 14 grudnia informację o podaży pieniądza w listopadzie. Podaż M3 zwiększyła się w porównaniu do października o 16,3 mld zł, czyli o 2 proc. Depozyty gospodarstw domowych złożone w bankach wzrosły w tym okresie nominalnie o 8,0 mld zł, do 464,4 mld zł. Jak wskazują analitycy NBP, wpływ na to miała m.in. utrzymująca się obawa przed lokowaniem pieniędzy na rynku kapitałowym - część nowych depozytów bankowych powstała z pieniędzy wycofywanych z funduszy inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest także uatrakcyjnienie oferty niektórych banków.

Jeszcze więcej, bo nominalnie o 12,6 mld zł wzrosły depozyty przedsiębiorstw, głównie dzięki firmom z sektora energetyki, przemysłu wydobywczego i telekomunikacji. W listopadzie firmy śmielej ruszyły po kredyty. Zwiększyły się one o 9,7 mld zł i był to najwyższy przyrost w ujęciu miesięcznym od 3 lat.

Wolniej rosły kredyty dla gospodarstw domowych – po uwzględnieniu faktu, że duża część tego zadłużenia nominowana jest w walutach obcych, a złoty w listopadzie słabł, to realny przyrost ich zadłużenia wyniósł 0,4 proc.

Zobacz Zobacz pełne dane o podaży pieniądza XI 2011


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję