Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 marca 2011 r.

Data publikacji: 2011-03-25

W dniu 25 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2010 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała. Równocześnie Rada wyraziła ponownie zaniepokojenie dotychczasowym brakiem przyjęcia przez rząd projektu ustawy o usługach płatniczych i programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz podkreśliła potrzebę jak najszybszego wprowadzenia w życie obu dokumentów.
  • zapoznała się z opinią dotyczącą prawnych aspektów biometrii, sporządzoną przez Związek Banków Polskich.
Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:
  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2010 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2011 r.
Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2010 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2010 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2010 r.).
Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję