Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 czerwca 2011 r.

Data publikacji: 22-06-2011

W dniu 22 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła informację Departamentu Systemu Płatniczego NBP o głównych założeniach i zasadach funkcjonowania systemu CLS oraz o potencjalnych możliwościach uczestnictwa polskiego złotego w rozrachunku transakcji na rynku walutowym z wykorzystaniem tego systemu i przyjęła zaproponowane przez DSP wnioski,
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. stanu prac nad projektem ustawy o usługach płatniczych,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. programów międzynarodowych organizacji kart płatniczych i ich wpływu na rynek polski i przedyskutowała wynikające stąd wnioski,
  • przedyskutowała informację Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nt. zapobiegania sytuacjom awaryjnym w rozliczeniach międzybankowych,
  • zapoznała się z przedstawioną przez Związek Banków Polskich propozycją zmian w zakresie informacji dotyczących liczby przypadków oraz wartości transakcji fraudowych, przekazywanych przez banki do NBP.
Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2011 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2011 r.,
  • Informacją nt. firm zajmujących się pośredniczeniem w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 3 października 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję