Komunikaty

Publikacja statystyki funduszy inwestycyjnych

Data publikacji: 28-06-2011

W dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 14:00 na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego zostaną po raz pierwszy opublikowane dane o aktywach i zobowiązaniach funduszy inwestycyjnych.

NBP pozyskuje dane od funduszy inwestycyjnych w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz. U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1740).

Dane publikowane są w ramach statystyki funduszy inwestycyjnych sporządzanej z uwzględnieniem wymagań metodyki Europejskiego Banku Centralnego i będą opatrzone stosowną notą metodyczną. Ich publikacja przewidziana jest cyklicznie, w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję