Wydarzenia

Niższa inflacja bazowa we wrześniu

Data publikacji strony: 20-10-2011

Dane NBP: Spadły trzy spośród czterech wskaźników inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 2,6 proc.

Z opublikowanych przez NBP 20 października danych o inflacji bazowej we wrześniu wynika, że spadły trzy spośród czterech jej wskaźników, a jeden pozostał na poziomie z sierpnia. I tak inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,5 proc., wobec 3,9 proc. w sierpniu i 3,7 proc. w lipcu;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,5 proc., wobec 3,6 i 3,3 proc. w poprzedzających dwóch miesiącach;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6 proc., wobec 2,7 proc. w sierpniu i 2,4 proc. w lipcu;
  • tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 4,2 proc., wcześniej odpowiednio również 4,2 i 4,0 proc.

We wrześniu wskaźnik inflacji CPI spadł do 3,9 proc., w sierpniu wynosił bowiem 4,3 proc., a w lipcu 4,1 proc.
Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter zmian wskaźnika CPI. Ten wskaźnik pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest napędzana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Więcej: Inflacja bazowa we wrześniu 2011


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję