Komunikaty

300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę - nowa moneta NBP

Data publikacji strony: 01-08-2011

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę dwuzłotową upamiętniającą 300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę. Pierwsza pielgrzymka piesza odbyła się w 1711 roku i miała charakter pokutno-przebłagalny: pątnicy prosili o pomoc w zażegnaniu epidemii, która zdziesiątkowała ludność stolicy. Zaraza wkrótce potem ustała, a mieszkańcy Warszawy złożyli uroczyste ślubowanie, że będą co roku pielgrzymować na Jasną Górę.

Trasa pielgrzymki liczy 248 km, wędrówka trwa 9 dni i kończy się 14 sierpnia. W czasie zaborów – najpierw pruskim, a od 1815 r. rosyjskim – władze w Berlinie i Petersburgu robiły wszystko, by ograniczyć ruch pątniczy na Jasną Górę. Pielgrzymowanie do Matki Bożej Częstochowskiej traktowano wówczas nie tylko jako akt religijny, lecz także jako manifestację polskiej tożsamości narodowej i postawy patriotycznej.

Rewers monety, którą NBP wprowadził do obiegu 1 sierpnia przedstawia Klasztor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz fragment Kościoła Zakonu Paulinów pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie, skąd corocznie wyrusza pielgrzymka. Projektantką rewersu monety jest Dominika Karpińska-Kopiec, a awersu z orłem – Ewa Tyc-Karpińska.

Moneta została wyemitowana w nakładzie 800 tysięcy sztuk. Dwuzłotówki „300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę” można zamieniać po wartości nominalnej w kasach Oddziałów Okręgowych NBP. Będzie także dostępna dla pielgrzymów w punkcie rejestracyjnym w Warszawie oraz w klasztorze na Jasnej Górze.

Wszystkie monety emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Ciekawostki:

  • W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy zabronili pielgrzymowania na Jasną Górę. Mimo to Warszawianie nadal, zachowując zasady konspiracji, docierali do częstochowskiego klasztoru. Tradycja corocznego przemierzania pątniczego szlaku nie została przerwana nawet w 1944 roku, gdy trwało Powstanie Warszawskie.
  • Po II wojnie światowej pielgrzymka, nad którą opiekę przejęli paulini, nabrała rozmachu ogólnopolskiego, a z czasem międzynarodowego. Uczestniczyło w niej coraz więcej wiernych zarówno z Europy Zachodniej, jak też Środkowej i Wschodniej. Przez całe lata pielgrzymka była solą w oku władz komunistycznych, które podejmowały różne działania, by ją zlikwidować. Prześladowania przynosiły jednak efekt odwrotny do zamierzonego – co roku w pielgrzymce brało udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wizerunki monet można obejrzeć pod linkiem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2011.html

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję