Wydarzenia

Informacja o kondycji przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 20-07-2011

Sytuacja przedsiębiorstw w II kwartale br. poprawiła się, ale firmy obawiają się, pogorszenia koniunktury w perspektywie najbliższego roku – wynika z najnowszych badań NBP.

Instytut Ekonomiczny NBP co kwartał przeprowadza cykliczne badania koniunktury wysyłając ankiety do przedsiębiorstw z całej Polski. W najnowszej ankiecie z czerwca br. uczestniczyło 1124 firmy. Tym razem wykorzystano także wyniki ankiety rocznej przeprowadzonej w okresie od drugiej połowy kwietnia do pierwszej połowy maja. W tym badaniu uczestniczyło 1101 firm. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w II kwartale przedsiębiorstwa odczuły lekką poprawę swojej kondycji. Jednocześnie przedsiębiorcy gorzej oceniają ogólną sytuację gospodarczą w kraju, która – w ich opinii – może się jeszcze pogorszyć w perspektywie najbliższego roku.

Badania pokazały także, że zróżnicowana jest sytuacja w samym sektorze przedsiębiorstw. Pogorszenie kondycji najbardziej odczuła branża budowlana. Natomiast jako bardzo dobrą swoją sytuację oceniły energetyka i górnictwo. Jednak już w prognozach na kolejny kwartał wszystkie branże zgodnie przewidują pogorszenie koniunktury.

Z bieżącej ankiety wynika, że na stosunkowo wysokim poziomie utrzymała się w II kwartale br. konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu. Spadł też odsetek firm, które jako barierę rozwoju swojej działalności wskazywały kurs walutowy. Jednocześnie – jak wykazała ankieta – w ostatnich kwartałach widoczny jest spadek liczby eksporterów, mniej jest też zawieranych nowych umów eksportowych. Natomiast odnotowywany w ostatnim czasie wzrost sprzedaży zagranicznej może być wynikiem realizacji zawartych wcześniej kontraktów ze stałymi odbiorcami.

W II kwartale przedsiębiorstwa nadal niechętnie siegały po kredyty bankowe. Ankietowani w większości deklarowali ograniczanie zadłużenia wobec banków. Przy tym poprawiła się terminowość obsługi zadłużenia kredytowego (z ankiety wynika, że 90 proc. firm w terminie spłaca raty kredytowe). Równocześnie w badanym okresie pogorszyła się zdolność firm do terminowej realizacji zobowiązań handlowych i tym samym ogólna ocena płynności. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że ma problemy z odzyskaniem należności lub, że kontrahenci nie płacą terminowo. Jednocześnie stosunkowo niska jest skala należności niezapłaconych, w tym straconych.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2011”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję