Wydarzenia

Nieco więcej kredytów dla przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 14-07-2011

Opublikowane przez NBP dane o podaży pieniądza w czerwcu 2011 roku pokazują umiarkowany wzrost zarówno depozytów w bankach jak i kredytów.

W czerwcu wszystkie podstawowe wielkości składające się na podaż pieniądza M3 wzrosły bardzo nieznacznie. Depozyty lokowane przez gospodarstwa domowe w bankach powiększyły się o 3 mld zł i wynosiły w końcu miesiąca 435,8 mld zł. Analitycy NBP wskazują, że roczne tempo przyrostu oszczędności w bankach jest ostatnio bardzo stabilne i od marca 2010 roku oscyluje wokół 10 proc. Nowe pieniądze trafiają przede wszystkim do banków, gdyż w ostatnim okresie mniejszą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne.

Gospodarstwa domowe bardzo ostrożnie zaciągały w czerwcu kredyty, ale stan ich zadłużenia w bankach powiększył się także z powodu umacniania się franka o 6,8 mld zł, do łącznej kwoty 502,7 mld zł. Roczne tempo zadłużania się tej grupy klientów banków – po eliminacji wpływu różnic kursowych – wynosi 7,9 proc.

Nieco szybciej rosły kredyty dla przedsiębiorstw. Po eliminacji różnic kursowych roczne tempo ich przyrostu wyniosło w końcu czerwca 8,6 proc., podczas gdy przed rokiem było to minus 3,1 proc. Przybyło przede wszystkim kredytu w rachunku bieżącym, ale znacząco zwiększyła się także wartość kredytów inwestycyjnych. O tym, że przedsiębiorstwa więcej inwestują może też świadczyć fakt, że spadło tempo przyrostu ich depozytów w bankach.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza VI 2011


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję