Wydarzenia

Nadal rosną depozyty i kredyty

Data publikacji strony: 14-10-2011

We wrześniu bankowe oszczędności gospodarstw domowych powiększyły się o 7,8 mld zł, natomiast ich zadłużenie w bankach wzrosło o 9,1 mld zł.

Z opublikowanych 14 października danych NBP podaży pieniądza we wrześniu b.r. wynika, że utrzymała się tendencja z poprzednich miesięcy. Podaż pieniądza M3 wzrosła w stosunku do sierpnia o 1,6 proc. W podobnym tempie powiększały się zarówno depozyty złożone w bankach (wzrost o 1,8 proc.) jak i udzielone przez banki kredyty (o 1,9 proc.).

Gospodarstwa domowe powiększyły we wrześniu stan swoich oszczędności w bankach o 7,85 mld zł, do łącznej kwoty 453,2 mld zł (to kwota nie uwzględniająca oszczędności poza bankami, np. w funduszach inwestycyjnych czy w akcjach). Szybciej, bo o 9,12 mld zł zwiększyło się ich zadłużenie z tytułu kredytów (do 530,88 mld zł).

W przypadku przedsiębiorstw dynamika zarówno depozytów jak i kredytów była nieco wyższa – odpowiednio 2,7 i 2,9 proc. Przyrost kredytów dla firm był we wrześniu nominalnie niemal trzy razy wyższy niż w sierpniu, wyniósł 7,00 mld wobec 2,4 mld zł miesiąc wcześniej.

Ponieważ we wrześniu złoty stracił zarówno w stosunku do euro jak i do dolara oraz franka, a w walutach obcych nominowana jest część oszczędności i zwłaszcza kredytów, rzeczywiste ich przyrosty były niższe od nominalnych, wyrażonych w złotych.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza IX 2011


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję