Komunikaty

Przystąpienie NBP do New Arrangements to Borrow (NAB)

Data publikacji: 18-11-2011

Informacja o udziale NBP w czasowym podwyższeniu zasobów finansowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  • Z dniem 15 listopada 2011 r. Narodowy Bank Polski stał się uczestnikiem Nowych Porozumień Pożyczkowych - New Arrangements to Borrow (NAB), do których mogą przystępować państwa członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) lub banki centralne tych państw. Jako uczestnik NAB, NBP pozostaje w gotowości do wypłacenia MFW oprocentowanej pożyczki, do kwoty odpowiadającej 2,53 mld SDR (3,95 mld USD, wg kursu na dzień 17 listopada 2011 r.). Przekazanie przez NBP środków nastąpi w przypadku, gdy MFW uzna za niezbędne zwrócenie się do uczestników NAB z wnioskiem o zwiększenie jego zasobów. Przystąpienie Narodowego Banku Polski do Porozumień NAB stanowi realizację zobowiązań Polski do udziału w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW, podjętych na szczeblu Unii Europejskiej (decyzje Rady Europejskiej z marca i czerwca 2009 r.). Środki udostępnione MFW w ramach NAB zaliczają się do płynnych rezerw walutowych NBP.


  • New Arrangements to Borrow jest formułą dodatkowego finansowania działalności MFW przez państwa członkowskie, poprzez udzielanie Funduszowi oprocentowanych pożyczek, podlegających zwrotowi w okresie wynikającym z decyzji o ustanowieniu NAB i o uruchomieniu środków. Pożyczki udostępniane na rzecz MFW w ramach NAB dają możliwość w przyszłości uzupełnienia zasobów finansowych MFW na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na programy pomocowe wywołanego globalnym kryzysem finansowym. Możliwość korzystania z finansowania w ramach NAB pozwoli MFW na bardziej skuteczne reagowanie na kryzysy finansowe, poprzez szybką mobilizację znacznych środków finansowych.


  • Obecnie w porozumieniu NAB uczestniczy 36 podmiotów (państwa członkowskie MFW lub instytucje z tych państw), a łączna kwota środków dostępnych w tej formule wynosi ponad 360 mld SDR ( ponad 562 mld USD, wg kursu na dzień 17 listopada 2011 r.).

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję