Wydarzenia

Raport o gospodarkach naszej części Europy

Data publikacji strony: 13-07-2011

Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 13 lipca kolejną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”.

Jest to cykliczna publikacja przygotowywana przez zespół ekonomistów NBP monitorujących gospodarki 10 krajów, które wyszły z realnego socjalizmu i dziś są członami UE, a dwa z nich, Słowacja i Estonia, także strefy euro.

Z najnowszej analizy wynika, że wszystkie z tych krajów zanotowały w 2010 roku ożywienie gospodarcze. PKB całej grupy tych państw wzrósł w 2010 roku o 2,3 proc., a w I kwartale 2011 o 3,4 proc. (Polska odpowiednio 3,8 i 4,4 proc.). Głównym motorem wzrostu był eksport, ale jego dynamika – jak piszą autorzy raportu - nie była na tyle silna, aby pobudzić popyt krajowy. Na dodatek ten wzrost eksportu okazał się niższy niż w przypadku reszty świata, dlatego udział tej grupy krajów w globalnym eksporcie obniżył się (po raz pierwszy od 1999 r.) z 4 proc. do 3,88 proc.

Największym odbiorcą eksportu krajów Europy Środkowej i Wschodniej są Niemcy. „Silnie zorientowana na eksport gospodarka niemiecka, szczególnie na rynki odznaczające się najwyższym wzrostem popytu, a więc przede wszystkim azjatyckie kraje rozwijające się, jest głównym łącznikiem między gospodarkami Europy Środkowej i Wschodniej a gospodarką globalną” – czytamy w raporcie.

Raport zawiera nie tylko omówienie sytuacji poszczególnych krajów, ale także aneksy poświęcone wybranym zagadnieniom. Pierwszy aneks omawia przyjęty przez Węgry „Plan Kálmána Szélla”, stanowiący pakiet działań konsolidujących finanse publiczne. W przeciwieństwie do zmian przyjętych w 2010 r., tym razem ograniczenie nierównowagi finansów publicznych Węgier ma być efektem przede wszystkim trwałego ograniczenia wydatków na ok. 2-3 proc. PKB rocznie. Drugi aneks jest analizą problemu kredytów walutowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W niektórych spośród nich udział tych kredytów w zadłużeniu prywatnym ogółem jest zdecydowanie dominujący.

Zobacz pełną Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję