Wydarzenia

Konsumenci nie przewidują silnego wzrostu cen

Data publikacji strony: 29-07-2011

Dane NBP: Z najnowszej analizy oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych wynika, że konsumenci spodziewają się w najbliższym roku inflacji na poziomie 4,7 proc.

Każdy bank centralny realizujący strategię bezpośredniego celu inflacyjnego analizuje oczekiwania inflacyjne różnych grup społecznych. Są one jednym z wielu czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji w polityce pieniężnej. Ze względu na nieobserwowalny charakter tej zmiennej banki centralne stosują różne metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych, wykorzystując m.in. dane ankietowe.

NBP bada oczekiwania analityków rynkowych sektora finansowego, przedsiębiorstw oraz opinie osób prywatnych, a w bieżącym roku wprowadza Ankietę Makroekonomiczną NBP skierowaną do profesjonalnych prognostów. Opublikowane 29 lipca na stronie www.nbp.pl dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych wskazują, że średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniesie 4,7 proc. To więcej niż w badaniu z poprzedniego miesiąca, gdy oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych miesięcy wynosiła 4,2 proc. Trzeba jednak pamiętać, że badanie społecznych przewidywań prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę IPSOS miało miejsce w pierwszej połowie lipca. Wówczas opinii publicznej znany był oficjalny wskaźnik CPI za maj, który wyniósł 5 proc., co wywołało liczne głosy zaniepokojenia wzrostem inflacji w mediach (przypomnijmy, że podany już po badaniu wskaźnik CPI za czerwiec wyniósł 4,2 proc.).

Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, nie zajmujących się na co dzień analizami gospodarczymi, są w dużej mierzej odzwierciedleniem inflacji bieżącej i jej struktury (rosną relatywnie silniej, gdy drożeją dobra najczęściej kupowane). Zmieniają się także pod wpływem ocen stanu i perspektyw gospodarczych oraz sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Warto przy tym zauważyć, że od trzech miesięcy wskaźnik oczekiwań jest niższy niż wskaźnik CPI znany w momencie badania, podczas gdy jeszcze w marcu tego roku był wyższy o 0,8 pkt. proc. W ostatnich miesiącach wyraźnie spada liczba osób nastawionych najbardziej pesymistycznie. Odsetek tych, którzy twierdzą, że w najbliższych 12 miesiącach ceny będą rosły szybciej niż dotąd zmniejszył się z ponad 36 proc. w marcu do 19,3 proc. w lipcu. Połowa respondentów (50,3 proc.) uważa, że ceny będą rosły w dotychczasowym tempie, a 20,4 proc. jest przekonanych, że inflacja będzie niższa.

Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych – VII '11


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję