Wydarzenia

Opinie o przyszłych zmianach cen

Data publikacji strony: 31-10-2011

Dane NBP: Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych wyrażane w połowie października były nieco mniej optymistyczne niż we wrześniu.

Narodowy Bank Polski opublikował 31 października najnowsze dane o oczekiwaniach inflacyjnych gospodarstw domowych. Nadal największą i dość stabilną grupą osób jest grono tych, zdaniem których ceny w najbliższych 12 miesiącach będą rosły w takim samym tempie jak dotychczas. W połowie października twierdziło tak 48,6 proc. respondentów, miesiąc wcześniej 48,4 proc. Nieznacznie zwiększył się jednak odsetek pesymistów (z 19,0 do 22,3 proc.) twierdzących, że ceny będą rosły szybciej, a zmniejszył optymistów (z 19,9 do 16,4 proc.), oczekujących spowolnienia cen w najbliższych 12 miesiącach. Średnia, oczekiwana przez osoby prywatne stopa inflacji na przestrzeni tego okresu wyniosła w październiku 4,2 proc., wobec 3,8 proc. we wrześniu.

Przypomnijmy, że rzeczywisty wskaźnik inflacji znany respondentom w momencie badania – CPI za wrzesień – wyniósł 4,3 proc., był zatem nieco wyższy niż średnia oczekiwań.

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw, osób prywatnych i analityków finansowych. W bankach centralnych stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych – X '11


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję