Wydarzenia

Dane o rezerwach – VI '11

Data publikacji strony: 07-07-2011

W końcu czerwca 2011 roku rezerwy dewizowe Polski przekraczały poziom 75,3 mld euro, a w przeliczeniu na walutę USA wynosiły ponad 109 mld dolarów.

Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 7 lipca 2011 r. wynika, że w czerwcu powiększył się zasób rezerw walutowych Polski. Rezerwy w przeliczeniu na walutę europejską wynosiły ponad 75,3 mld euro (około 300,3 mld zł). Stan rezerw Polski rośnie w dość szybkim tempie już od ponad dwóch lat. Obecnie rezerwy liczone w euro są wyższe niż w czerwcu 2009 roku o blisko 60 proc (wynosiły wówczas 47,7 mld euro).

Umiejętne gospodarowanie rezerwami walutowymi Polski jest jednym z najważniejszych zadań Narodowego Banku Polskiego. Wypracowana przez NBP strategia zarządzania rezerwami zakłada lokowanie ich w coraz szerszą gamę instrumentów finansowych w celu maksymalizowania zysku z inwestycji, jednak priorytetem pozostaje bezpieczeństwo rezerw i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

Oficjalne aktywa rezerwowe – VI '11
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – VI '11


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję