Przerwana kadencja

Wspomnienie o Sławomirze Skrzypku, prezesie NBP w latach 2007-2010

Sławomir Skrzypek

Ekonomia zawsze była w sferze moich zainteresowań…” ale „z NBP nie można się wiązać na całe życie, gdyż ustawodawca dopuszcza tylko dwie kadencje” – mówił prezes Sławomir Skrzypek w książce „Biznes w obiektywie”. Jego kadencja została tragicznie przerwana w połowie.

Sławomir Skrzypek został szefem Narodowego Banku Polskiego 10 stycznia 2007 r. Dał się poznać jako sprawny menadżer, wymagający szef i bardzo pracowity człowiek. Mawiał: „zawsze w pracy angażuję się na 110 procent swoich możliwości”. W 2009 r. magazyn „Global Finance” uznał go za jednego z najlepszych szefów banków centralnych na świecie.

Do NBP przyszedł m.in. z wizją stworzenia silnego ośrodka badawczo-analitycznego. „W NBP zorganizuję zaplecze naukowo-eksperckie: Instytut Ekonomiczny, by nasz bank centralny był cenionym autorytetem w zakresie analiz i badań ekonomicznych, zarówno w odniesieniu do Polski, jak i Europy Środkowo-Wschodniej” – zapowiedział, gdy obejmował fotel prezesa NBP. Dziś Instytut Ekonomiczny NBP, powstające tu analizy i raporty, cieszą się dużym uznaniem wśród ekonomistów w kraju i na świecie. Prezes Skrzypek nie bał się też inwestować w edukację, bo uważał, że inwestycja w wiedzę jest najlepiej ulokowanym kapitałem na przyszłość. Zdecydował o stworzeniu przy NBP centrum edukacji ekonomicznej – instytucji uczącej o dziejach i roli pieniądza w historii świata i człowieka.

Przed objęciem stanowiska szefa NBP Sławomir Skrzypek od maja 2006 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej TVP oraz Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego. Wcześniej, w grudniu 2005 r., został wiceprezesem banku PKO BP, a rok później powierzono mu obowiązki prezesa tego banku. W latach 2002-2005 pracował w stołecznym ratuszu – jako zastępca prezydenta Warszawy był odpowiedzialny m.in. za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do miasta. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu PKP, a w latach 1997-2000 sprawował funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli (1993-1997), gdzie zajmował się finansami administracji rządowej, samorządowej oraz sektora bankowego.

Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Osierocił troje dzieci.

Decyzją Zarządu Narodowego Banku Polskiego powstające przy NBP Centrum Pieniądza będzie nosiło imię prezesa Sławomira Skrzypka.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję