Wydarzenia

Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2011 r.

Data publikacji: 06-07-2011

Najnowsza projekcja NBP wskazuje, że zarówno w przyszłym roku jak w 2013 inflacja powinna spadać szybciej niż przewidywano kilka miesięcy temu.

Na posiedzeniu w dniach 5 i 6 lipca 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a zatem stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej.

W wydanym po posiedzeniu komunikacie RPP przypomniała, że podwyższony poziom inflacji notowany jest w większości krajów. – Podwyższona inflacja przyszła do nas z zewnątrz, wraz z rosnącymi cenami surowców i żywności – przekonywał podczas konferencji po posiedzeniu RPP prof. Adam Glapiński, członek RPP.

Choć RPP w komunikacie stwierdziła, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, to – cytujemy fragment komunikatu – „w ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Taką ocenę wspiera też lipcowa projekcja inflacji i PKB”.

Projekcja ta jest wykonywana przez Instytut Ekonomiczny NBP przy założeniu niezmienionych stóp procentowych. Projekcja lipcowa wskazuje, ze z 50-procentowym prawdopodobieństwem inflacja w tym roku będzie w przedziale 3,7-4,4 proc., w 2012 roku wyniesie 2,1-3,4 proc., a w 2013 r. od 1,8 do 3,4 proc. Będzie spadała w tempie szybszym niż to pokazywała projekcja z marca br. (projekcja będzie opublikowana 11 lipca).

Prezes Marek Belka, pytany podczas konferencji o możliwość kolejnej podwyżki stóp jesienią zastrzegł, że RPP nie wyklucza ponownego dostosowania, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu. Poproszony o skomentowanie zagrożeń dla złotego wynikających z obniżenia ratingu Portugalii wskazał, że teraz sytuacja Polski jest bardziej stabilna niż kilka miesięcy temu. Rynki nieźle oceniają naszą sytuację fiskalną, stabilny również pozostaje złoty. – Wydaje się, że obecnie złoty jest blisko kursu równowagi, ze wskazaniem na jego niedowartościowanie, ale proszę pamiętać, że kursy są nieprzewidywalne – mówił prof. Belka.

Prezesa NBP pytano również, jak ocenia zgłaszane w Sejmie propozycje ulżenia osobom zadłużonym w walutach obcych, wobec których banki stosują wysokie spready. Prof. Marek Belka zaznaczył, że nie chce odnosić się do konkretnych projektów, ale za słuszne uznaje zwalczanie sytuacji, w której kredytobiorcy nie znają pełnych warunków spłaty kredytu w momencie podpisywania umowy. Jest to brak przejrzystości, któremu należy się przyjrzeć z punktu widzenia ochrony praw konsumentów. Równocześnie zawsze trzeba dobrze rozważyć skutki ekonomiczne proponowanych rozwiązań, aby zastosowana terapia nie pogarszała stanu pacjenta.

Najnowszy „Raport o inflacji”, którego częścią jest „Projekcja inflacji i PKB” opublikowany zostanie na stronach www.nbp.pl 11 lipca o godz. 9.00, a jego prezentacja odbędzie się w siedzibie NBP o godz. 10.00.

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 lipca 2011

Konferencja prasowa po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 5-6 lipca 2011 r. (mp3, 29 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję