Wydarzenia

Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 października 2011 r.

Data publikacji: 05-10-2011

RPP uważa, że dokonane od początku br. zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4 i 5 października 2011 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej.

W komunikacie uzasadniającym decyzję RPP stwierdziła m.in.: „W ocenie Rady, dokonane od początku b.r. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie”.

Podczas konferencji po posiedzeniu RPP najczęściej pytano o interwencje podejmowane przez NBP na rynku walutowym – miały one miejsce 23 i 30 września oraz 3 października. Prof. Marek Belka powtórzył, że celem interwencji nie jest obrona jakiegokolwiek poziomu kursu złotego, lecz przeciwdziałanie destabilizacji sytuacji na rynku walutowym. Dlatego NBP nie ma żadnego z góry założonego planu interwencji, ale nie wykluczył, że w przyszłości NBP może interweniowa w celu uspokojenia rynku i przeciwdziałania spekulacjom. Prezes NBP powtórzył również, że kurs złotego nadal jest oderwany od fundamentów polskiej gospodarki.

Dziennikarze pytali również o ocenę zgłoszonego tego samego dnia przez premiera pomysłu powołania Rady Ryzyka Systemowego pod kierownictwem NBP. Prezes NBP przypomniał, że już w lipcu, w swoim wystąpieniu w Sejmie wskazał na potrzebę utworzenie takiego ciała. Utworzenie takiego ciała na szczeblu krajowym, z włączeniem innych instytucji odpowiedzialnych za stabilność finansową, byłoby odwzorowaniem rozwiązania wdrożonego w UE. Tam od kilku miesięcy działa Europejska Rada Ryzyka Systemowego, usytuowana przy Europejskim Banku Centralnym (szef NBP został wybrany do władz tego gremium). Jej podstawowym zadaniem jest monitorowanie ryzyk makroekonomicznych i w sektorze finansowym oraz zapobieganie kolejnym kryzysom.

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 października 2011

Konferencja prasowa po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 4-5 października 2011 r. (mp3, 41 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję