Wydarzenia

Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 9 listopada 2011 r.

Data publikacji: 09-11-2011

RPP podtrzymała pogląd, że zacieśnienie polityki pieniężnej w I półroczu umożliwi powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8 i 9 listopada 2011 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej.

W komunikacie uzasadniającym decyzję RPP stwierdziła m.in.: „W ocenie Rady, w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez nieco niższą dynamikę krajowego wzrostu gospodarczego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej, w tym obniżenia inwestycji publicznych, a także dokonanego w I połowie br. podwyższenia stóp procentowych NBP oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie. (…) W ocenie Rady, dokonane w I połowie br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie”.

Podczas konferencji po posiedzeniu RPP – z udziałem profesorów Marka Belki, Anny Zielińskiej-Głębockiej i Adama Glapińskiego – pytano m.in., czy RPP uwzględniła ostatnią obniżkę stóp Europejskiego Banku Centralnego. Prof. Marek Belka, prezes NBP wyjaśniał, że RPP prowadzi autonomiczną politykę, kierując się stanem polskiej gospodarki. W przypadku Polski oczekuje się nie tak wyraźnego spowolnienia gospodarczego jak w strefie euro, ponadto kurs złotego jest bardziej zmienny niż kurs euro, a osłabienie naszej waluty nie sprzyja zwalczaniu inflacji.

Najwięcej pytań dotyczyło niebezpieczeństw związanych z dużym udziałem inwestorów zagranicznych w polskim systemie bankowym. Prezes NBP podkreślił, że zrealizowany model prywatyzacji polskich banków był dobry. Ich zagraniczni właściciele, wbrew obawom, w latach 2008-2009 zachowywali się lojalnie wobec polskiego rynku. Dzięki temu polskie banki są dziś silne i bezpieczne. Mają wystarczające kapitały i są wolne od toksycznych aktywów. Na razie monitoring prowadzony przez polskie instytucje nie obserwuje niepokojących zjawisk, jednak zwiększanie udziału polskiego kapitału w naszym sektorze bankowym byłoby – zdaniem prof. Belki – korzystne.

Podczas posiedzenia RPP zapoznała się z „Projekcją inflacji i PKB”, która jest opracowywana przez Instytut Ekonomiczny NBP trzy razy w roku i jest jedną z przesłanek decyzji RPP. W komunikacie RPP przytoczyła następujące ustalenia projekcji: „Zgodnie z listopadową projekcją – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-4,2% w 2011 r. (wobec 3,7-4,4% w projekcji lipcowej), 2,5-3,9% w 2012 r. (wobec 2,1-3,4%) oraz 2,2-3,7% w 2013 r. (wobec 1,8-3,4%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,7-4,3% w 2011 r. (wobec 3,0-4,9% w lipcowej projekcji), 2,0-4,1% w 2012 r. (wobec 1,9-4,5%) oraz 1,5-4,0% w 2013 r. (wobec 1,5-4,3%).

Prezentacja projekcji odbędzie się na konferencji w NBP we wtorek, 16 listopada, o godz. 10.00.

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8-9 listopada 2011

Konferencja prasowa po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 8-9 listopada 2011 r. (mp3, 28 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję