Wydarzenia

W III kwartale 2011 r. spadła liczba zatrudnionych

Data publikacji strony: 29-12-2011

Raport NBP: Spadła liczba pracowników w przemyśle, nie zmieniła w usługach i wzrosła w budownictwie – wynika z najnowszego raportu NBP o rynku pracy.

Instytut Ekonomiczny NBP co kwartał przygotowuje analizę rynku pracy. Najnowsza, opublikowana 29 grudnia na stronie www.nbp.pl pokazuje, że w III kwartale 2011 r. utrzymywały się niekorzystne tendencje obserwowane w II kwartale. Co więcej, po raz pierwszy od początku 2010 r. obniżył się poziom zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego kwartału. W przemyśle spadł o 0,6 procent, w podobnej skali w rolnictwie. W usługach zatrudnienie pozostało bez zmian, wzrosło zaś w budownictwie. Kurczy się sektor publiczny, w którym ubyło – w porównaniu do III kwartału 2010 r. – 150 tys. miejsc pracy. O 2 procent wzrosło za to liczone rok do roku zatrudnienie w sektorze prywatnym. Należy jednak pamiętać, że te różnice pomiędzy sektorami są również efektem prywatyzacji. Jak piszą autorzy raportu, sektor publiczny nadal daje pracę ok. 26-27 procent zatrudnionych.

W III kwartale 2011 r. nadal zwiększał się wskaźnik aktywności zawodowej Polaków, co zawdzięczamy głównie ograniczeniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Rośnie on od 2007 roku, ostatnio jednak w coraz wolniejszym tempie.

Wskaźnik bezrobocia BAEL wzrósł z 9,6 w II kwartale do 9,7 procent. Jest bliski przeciętnemu wskaźnikowi bezrobocia dla całej UE, który w tym okresie wyniósł 9,8 procent. Wszędzie w Europie największym problemem jest wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych, do 25 roku życia, zwłaszcza słabiej wykształconych.

Przeciętna płaca realna wzrosła w III kwartale o 2,4 procent (rok do roku). Szybciej rosła wydajność, co oznacza zmniejszenie kosztów pracy.

W najnowszym raporcie NBP znajduje się też obszerna analiza dotycząca płacy minimalnej. Autorzy raportu wskazują, że obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 42 procent przeciętnego wynagrodzenia, co w ujęciu względnym stanowi wysoki odsetek w porównaniu z innymi krajami OECD. Płacę minimalną otrzymuje 4-5 procent zatrudnionych. Szybki wzrost tej płacy może powodować zwiększenie bezrobocia wśród najmniej zarabiających.

Zobacz: „Kwartalny raport o rynku pracy – III kwartał 2011”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję