Raporty NBP

Pogłębiona analiza systemu finansowego w Polsce

Data publikacji strony: 29-11-2011

W 2010 r.wartość aktywów polskiego sektora finansowego powiększyła się o 11,6 proc. Wzrosły obroty w większości segmentów tego rynku.

Plik do pobrania 5,5 MB

Narodowy Bank Polski opublikował 29 listopada kolejną edycję opracowania z cyklu „Rozwój sytemu finansowego w Polsce”, tym razem dotyczy ono roku 2010 r. Na 380 stronach publikacji analitycy NBP przedstawili pogłębione analizy wszystkich funkcjonujących w Polsce rynków finansowych i działających na nich instytucji. Podsumowali ich rozwój w 2010 r. na tle zmian w architekturze europejskiego systemu finansowego i nasilającego się kryzysu zadłużeniowego niektórych państw strefy euro.

Pierwszaczęść opracowania przedstawia ewolucję wielkości i struktury polskiego systemu finansowego. Jego aktywa powiększyły się w 2010 r. o 11,6 proc. Relacja tych aktywów do PKB zwiększyła się w porównaniu z 2009 r. o 6,6 pkt proc. i wyniosła 117,6 proc. Rozwojowi instytucji finansowych sprzyjała poprawa sytuacji gospodarstw domowychi wzrost ich aktywów finansowych – w 2010 r. zwiększyły się one o 13,1 proc.i na koniec grudniawyniosły 966,1 mld zł.

Sektor bankowy nadal odgrywał główną rolę w krajowym systemie finansowym.

Jednak dzięki silnemu wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych kontynuowana byłatendencja do powolnego zmniejszania sięudziału sektora bankowego w aktywach polskiego sektora finansowego.Udział niebankowych instytucji finansowych w całości aktywów systemu zwiększył się z 25,9 proc. w 2004 r.do 30,4 proc. w 2010 r.

Ważnym elementem opracowania jest rozdział opisujący zmiany aktów prawnych dotyczących systemu finansowego zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej, a także opis najważniejszych zmian infrastruktury systemu finansowego.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję