Komunikaty

150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce - nowe monety NBP

Data publikacji strony: 22-02-2012

W czwartek 23 lutego 2012 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie monety upamiętniające 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce – srebrną dziesięciozłotówkę oraz 2 złote ze stopu Nordic Gold.

Na awersie srebrnej monety dziesięciozłotowej umieszczono wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz stylizowany fragment siedziby banku Spółdzielczego w Brodnicy. Rewers przedstawia znaki pieniężne – banknoty i monety, a w półkolu łańcuch ludzi trzymających się za ręce.

Centralnym motywem rewersu dwuzłotówki jest kłos zboża. Inne elementy graficzne to stos banknotów i monet oraz stylizowany łańcuch postaci trzymających się za ręce. Monety zaprojektowała Dominika Karpińska-Kopeć, a tradycyjny awers dwuzłotówki – Ewa Tyc-Karpińska. Moneta srebrna została wybita w 40 tysiącach egzemplarzy, natomiast nakład monety ze stopu Nordic Gold to 700 tysięcy sztuk.

Monety zostaną wprowadzone do obiegu w czwartek 23 lutego 2012 r. Od tego dnia dwuzłotówkę będzie można wymienić w cenie nominalnej w kasach Oddziałów Okręgowych NBP. Natomiast monety srebrne zostały sprzedane na aukcji w systemie Kolekcjoner, osiągając cenę 96 złotych. Po tej cenie będą także wkrótce dostępne w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji o aukcjach, w tym wizerunki i opis monet, znajdują się na stronie serwisu internetowego www.kolekcjoner.nbp.pl (w zakładce Aukcje) oraz na stronie www.NBP.pl (w zakładce Banknoty i monety) pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2012.html#02

Wszystkie monety emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

  • Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe powstały w okresie zaborów, dlatego różny był ich rozwój i formy organizacyjne. Ale łączył je jeden cel - integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania.
  • Za pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. Do najstarszych spółdzielni należą Towarzystwo Pożyczkowe w Brodnicy i Gołubiu, które nadal prowadzą swoją działalność jako banki spółdzielcze.
  • Spółdzielczość w ogóle, a spółdzielczość kredytowa w szczególności, miała duży wkład w rozwój gospodarki polskiej w okre¬sie międzywojennym. Na niektórych obszarach II Rzeczypospolitej stanowiła także instytucjonalną płaszczyznę kultywowania tożsamości narodowej.
  • Obecnie około 570 banków spółdzielczych, zrzeszonych w dwóch grupach bankowych, spełnia wymagania regulacyjne obowiązujące w Polsce dla instytucji kredytowych, oferując nowoczesne usługi finansowe w największej (prawie 4000 jednostek) sieci placówek bankowych.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję