Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Data publikacji strony: 20-04-2012

W dniu 20 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła propozycje kryteriów oceny programów organizacji kartowych VISA i MasterCard, opracowane przez Narodowy Bank Polski, ale ze względu na brak możliwości przekazania danych z organizacji MasterCard do niezależnego podmiotu, ocena ww. programów przez taki podmiot stała się bezprzedmiotowa,
  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2011 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • pozytywnie zaopiniowała założenia do zwykłego rachunku płatniczego, opracowane na podstawie odpowiedniego Zalecenia Komisji Europejskiej przez Zespół ds. Podstawowego Rachunku Bankowego, działający pod auspicjami Związku Banków Polskich,
  • zapoznała się z wynikami badania zwyczajów płatniczych Polaków, przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję