Wydarzenia

Seminarium w NBP: dyskusja o strukturze własnościowej banków

Data publikacji strony: 10-12-2012

Na seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP omawiano raport firmy Capital Strategy poświęcony szansom i sposobom zwiększenia udziału w systemie finansowym Polski banków kontrolowanych lokalnie.

„Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie” przygotowali Stefan Kawalec i Marcin Gozdek, kierujący firmą doradczą Capital Strategy. Obaj autorzy mają bogate doświadczenie z pracy w bankowości, a Stefan Kawalec był wiceministrem finansów na początku lat 90. ub. wieku i odpowiadał wówczas za przebudowę polskiego sektora bankowego.

Podczas seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, które odbyło się 10 grudnia, przedstawili oni główne tezy raportu (należy pamiętać, że seminaria te mają charakter dyskusji naukowej, a prezentowane tam poglądy w żadnej mierze nie odzwierciedlają stanowiska NBP). Przypomnieli, że w wyniku preferowanego przed kilkunastu laty modelu prywatyzacji polskiego sektora bankowego 69 proc. aktywów banków działających w Polsce należy do zagranicznych grup finansowych. Taka struktura sektora miała swoje zalety, pozwoliła go szybko wzmocnić i unowocześnić, ale obecnie i w przyszłości może stwarzać problemy dla polskiej gospodarki. Jeden z takich problemów uwidocznił się po wybuchu globalnego kryzysu. W latach 2009-2010 banki zależne od ich zagranicznych właścicieli zmniejszyły realnie kredyt dla polskich przedsiębiorstw o 12,5 proc., podczas gdy banki kontrolowane lokalnie zwiększyły go o 20,6 proc., a banki spółdzielcze nawet o 35,4 proc. Obecna struktura sektora, z dominującym udziałem banków zależnych od grup zagranicznych, może również utrudniać stabilne finansowanie długu publicznego i będzie coraz mocniej ograniczać możliwości prowadzenia lokalnej polityki makro-ostrożnościowej. Te zagrożenia byłyby mniejsze, gdyby struktura sektora była bardziej zrównoważona i silną pozycję miałyby banki kontrolowane lokalnie. Zdaniem autorów opracowania, docelowo, w ciągu najbliższych mniej więcej 10 lat, udział w systemie banków zależnych od grup zagranicznych powinien zmniejszyć się o połowę, do ok. 30-35 proc. Władze powinny oficjalnie przyjąć strategię „udomowienia” części sektora bankowego.

Autorzy raportu nie proponują prostych dróg zmiany struktury sektora, w rodzaju wykupowania przez państwo banków krajowych sprzedawanych przez zagraniczne korporacje. Postulują za to stworzenie systemu skłaniającego korporacje zamierzające sprzedać ich polski bank do robienia tego za pośrednictwem giełdy, przy równoczesnym ograniczeniu prawa głosu z akcji dla pojedynczych akcjonariuszy do 10 proc. Taka rozproszona własność dominuje w bankach zachodnioeuropejskich i anglosaskich. Często zresztą dominuje w nich akcjonariat zagraniczny – tak jest choćby w przypadku Deutsche Banku, ale nikt nie ma wątpliwości, że jest to bank niemiecki, respektujący gospodarcze interesy Niemiec.

Większość zabierających głos w dyskusji uczestników seminarium - brali niej udział nie tylko przedstawiciele NBP, ale także Komisji Nadzoru Finansowego i świata nauki – nie kwestionowała podstawowego celu raportu. Zarazem wskazywano na słabość niektórych zawartych w raporcie argumentów, często też wyrażano obawę, czy proponowana strategia jest wykonalna.

– Jest wykonalna, pod warunkiem, że zaangażują się w nią władze państwowe – przekonywał Stefan Kawalec..

Zobacz wideorelację z seminarium

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję