Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 grudnia 2012 r.

Data publikacji strony: 14-12-2012

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2011 r., przygotowanym przez Narodowy Bank Polski, i omówiła wnioski wynikające z tego porównania,
  • została poinformowana o wynikach samooceny programu Innovation for Poland, przedstawionych przez organizację MasterCard,
  • zapoznała się z raportem Narodowego Banku Polskiego z badań na temat zwyczajów płatniczych Polaków oraz porównaniem wyników badań dzienniczkowych zwyczajów płatniczych, przeprowadzonych przez banki centralne w Polsce i innych krajach.

Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2012 r.,
  • Informacja o kartach płatniczych – III kwartał 2012 r.,
  • Informacja nt. stanu prac dotyczących systemu SORBNET2,
  • Informacja o przyjętych przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności decyzjach w zakresie realizacji możliwego wariantu działania dotyczącego programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,
oraz z Informacją nt. funkcjonowania Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (Express ELIXIR), przedstawioną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., i sprawozdaniem Związku Banków Polskich z wdrażania SEPA w Polsce.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję